Showing all 5 results

ขาตั้งร่ม แพฐานเหลี่ยม ขาตั้งพับ กากบาท แข็งแรง ราคาถูกที่สุด 

ขาตั้งร่มหรือขาร่ม เป็นอุปกรณ์เสริมใช้คู่กับร่มขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นร่มสนาม ร่มแม่ค้า ร่มชายหาด เนื่องจากเป็นร่มขนาดใหญ่ ไม่สามารถถือได้เหมือนร่มถือทั่วไป จึงต้องมีการใช้อุปกรณ์เสริมในการเป็นฐานเพื่อให้สามารถตั้งร่มได้ โดยขาตั้งร่มใช้สำหรับตั้งร่มไว้กับพื้นโดยไม่ต้องอาศัยคนคอยจับร่มให้ตั้งอยู่กับที่ได้ ดังนั้นเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้คู่กับร่ม สามารถซื้อขาตั้งร่มได้พร้อมร่มสนามที่โรงงานผลิตร่มเลย


ขาตั้งร่ม ราคาส่ง ถูกที่สุด 

ขาตั้งร่ม(ขาร่ม)จะทำจากวัสดุอะไรบ้าง

ขาตั้งร่ม(ขาร่ม)ทำจากวัถตุดิบหลักคือเหล็กคุณภาพดี มีน้ำหนัก และทำสีขาตั้งร่มอย่างดี ขาตั้งร่มแต่ละแบบมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน มีทั้งแบบ ขาตั้งพับ ขาตั้งแพ ขาตั้งร่มแม่ค้า ขาตั้งตีนเป็ด เหล็กปักร่ม ซึ่งขาตั้งแต่ละแบบมีข้อดี ข้อเสียต่างกัน

ขาตั้งร่มมีหลายราคาขุ้นอยู่กับจำนวน

 • ขาตั้งแพ ราคาปลีก 420 บาท
 • ขาตั้งแม่ค้า ราคาปลีก 290-390 บาท
 • ขาตั้งพับ ราคาปลีก 399 บาท
 • ขาตั้งพับสีขาว ราคาปลีก 299 บาท
 • ขาตั้งตีนเป็ด ราคาปลีก 520 บาท
 • เหล็กปัก ราคาปลีก 90 บาท


ขาตั้งร่ม มีรูปแบบไหนบ้าง 

ขาตั้งร่มที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีหลายแบบแล้วแต่ชนิดร่มและพื้นที่หน้างาน ขาตั้งร่มของเรารองรับร่มทุกแบบ มีทั้ง ขาตั้งร่มสนาม ขาตั้งร่มแม่ค้า ขาตั้งร่มชายหาด

ขาตั้งร่มมีทั้งหมดหลักๆ 5 แบบ

1.ขาตั้งแพ (ฐานสี่เหลี่ยม) ที่นิยมใช้ที่สุด รองรับใช้งานทั้งร่มสนามและร่มแม่ค้า

ขาตั้งสีดำ หนัก 5 กิโลกรัม ฐาน 35*35 เซนติเมตร

2.ขาตั้งพับ  มีทั้งเกรดไทยและเกรดนำเข้า เหมาะกับร่มสนามขนาดเล็ก 36 , 40 นิ้ว

ขาตั้งสีดำ หนัก 3 กิโลกรัม   ขาตั้งสีขาว(เกรดนำเข้า) หนัก 1.5 กิโลกรัม

3.ขาตั้งตีนเป็ด เหมาะกับร่มสนาม ใช้ได้ทุกขนาด

ขาตั้งสีดำ , สีม่วง หนัก 4 กิโลกรัม

4.ขาตั้งร่มแม่ค้า เหมาะกับร่มแม่ค้าและร่มชายหาด แต่ร่มสนามก็สามารถใช้ได้แต่ท่อขาตั้งจะใหญ่กว่า

ขาตั้งสีดำ , สีแดง หนัก 4 กิโลกรัม 

5.เหล็กปักร่ม (ใช้สำหรับพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถปักลงบนดินได้เลย) ไม่สามารถใช้ขาตั้งร่มได้เพราะหน้าพื้นไม่เรียบ

เหล็กปักสีเงิน หนัก 1.5 กิโลกรัม

ขาตั้งแพฐานเหลี่ยม

ขาตั้งร่ม แพฐานเหลี่ยม

ขาตั้งแพจะมีลักษณะ เป็นฐานสี่เหลี่ยม ขนาด ฐานขาตั้งแพ 35*35 cm น้ำหนักของขาตั้ง 5 กิโล สีขาตั้งเป็นสีดำ ขาตั้งทำมาจากเหล็ก ด้านในเพิ่มน้ำหนักด้วยปูน ข้อดีของขาตั้งแพ คือ มีน้ำหนักดี ฐานขาตั้งแบนราบมีจุดศูนย์ถ่วงดี

ขาตั้งพับ

ขาตั้งพับร่ม

ขาตั้งพับจะมีลักษณะ เป็นขา4ขาสามารถยืดหด เก็บพับได้ ขาตั้งกางออกแล้วกว้าง 78 cm ขาตั้งหนัก 3 กิโล สีขาตั้งสีดำข้อดีพกพา และเคลื่อนย้ายได้สะดวก ขาตั้งพับสีขาว มีลักษณะเป็น ขาตั้ง 3 ขา สามารถยืดหด  พับเก็บได้ เคลื่อนย้ายสะดวก ขาตั้งหนัก 1.5 กิโล สีขาตั้งสีขาว ขาตั้งรุ่นนี้เหมาะกับ ร่มขนาด 32-34 นิ้ว เกรดสำเร็จเท่านั้น เพราะขาตั้งน้ำหนักเบา ไม่สามารถใช้กับร่มสนามเกรดไทยได้ 

ขาตั้งตีนเป็ด

ขาตั้งร่มตีนเป็ด

ขาตั้งตีนเป็ด มีลักษณะเป็น ขาเป็ด มีส่วนแบนราบไปกับพื้นเหมือนตีนเป็ด เลยมีชื่อว่าขาตั้งตีนเป็ด ส่วนที่แบนๆเป็นมุมสามารถนำแผ่นปูนมาทับเพิ่มน้ำหนักได้ สามารถพับเก็บได้ เคลื่อนย้ายสะดวก ขาตั้งหนัก 4 กิโล ขาตั้งมีสีดำ

ขาตั้งกากบาท 

ขาตั้งร่มกากบาท

ขาตั้งแม่ค้า

ขาตั้งแม่ค้า

เหล็กปักฐานร่ม

เหล็กปักฐานร่ม

เหล็กปักร่ม มีลักษณะเป็นแท้งเส้นตรง มีปลายแหลม มีไว้ปักแทงลงดิน เหล็กปักร่มมีน้ำหนัก 1.5 กิโล เหล็กปักร่มเป็นสีเงิน สำหรับพื้นที่หน้างานที่ต้องการใช้ร่ม แต่พื้นที่เป็นพื้นดิน พื้นนา สวน พื้นไม่เรียบทำให้วางขาตั้งไม่ได้ อาจจะล้มระหว่างใช้งานร่มได้ ขอแนะนำเป็นเหล็กปัก ปักลงดินตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นนำร่มมาเสียบได้เลย


วิธีใช้งานขาตั้งร่ม 

ขาตั้งร่ม (ขาร่ม) การใช้งานคือ ใช้คู่กับร่ม ใช้เป็นฐานร่ม

วิธีการใช้งานแล้วแต่ประเภทของขาตั้งร่ม

 1. ขาตั้งแพ ใช้งานง่ายที่สุด แค่ตั้งไว้กับพื้น นำร่มมาเสียบลงขาตั้ง มีน็อตไว้ยึดให้แน่น เท่านี้ใช้งานได้เลย
 2. ขาตั้งพับ เน้นพกพาสะดวก แต่น้ำหนักขาตั้งเบา เหมาะกับร่มขนาดเล็ก เบา กางออกเสียบร่มลงไปได้เลย
 3. ขาตั้งร่มแม่ค้า ใช้งานง่ายเหมือนขาตั้งแพ แค่ตั้งไว้ที่พื้น นำร่มแม่ค้ามาเสียบได้เลย
 4. ขาตั้งตีนเป็ด เน้นพกพาสะดวก ต้องกางออกเพื่อใช้งาน นำร่มเสียบ ฐานนำแผ่นปูนมาทับเพิ่มน้ำหนัก
 5. เหล็กปักร่ม เน้นใช้งานพื้นที่ดิน หน้างานก่อสร้าง พื้นไม่เรียบ ใช้ปักลงดินและนำร่มเสียบลงไป

ร่มแม่ค้าพร้อมขาตั้ง


แนะนำการใช้งานขาตั้งร่ม

คำแนะนำการใช้ขาตั้งร่ม (ขาร่ม)

 1. ห้ามใช้งานขาตั้งบนพื้นที่ไม่เรียบ เพราะจะทำให้ร่มล้มได้
 2. หากใช้งานเสร็จแล้ว ขาตั้งร่มเปียกให้เช็ดให้แห้งก่อนจัดเก็บเพราะทำให้เหล็กเกิดสนิมขึ้นได้
 3. หากขณะใช้งานมีลมแรง แนะนำให้เก็บเพื่อป้องกันการเสียหายที่จะเกิดกับร่มและขาตั้ง
 4. สามารถเพิ่มน้ำหนักขาตั้งได้โดยนำกระสอบทรายมาวางทับเพิ่มได้
 5. ควรใช้ขาตั้งร่มให้เหมาะกับชนิดของร่ม เพราะท่อขาร่ม มีขนาดท่อที่เฉพาะกับแต่ละชนิดร่ม

ร่มแม่ค้า ร่มชายหาด ร่มสนามพร้อมขาตั้ง 

ลูกค้าท่านใดต้องการ ร่มสนามพร้อมขาตั้งร่มราคาถูก ร่มแม่ค้าพร้อมขาตั้งร่ม ร่มชายหาดพร้อมขาตั้งร่ม สามารถสอบถามได้ มีทั้งร่มสนามสต๊อกพร้อมส่ง และร่มสั่งผลิต โรงงานเราตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรี สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพและปริมณฑล สมุทราปราการ สมุทรสาคร พระราม2 สำเพ็ง นครปฐม

โรงงานผลิตร่ม PremiumForU ไม่ได้ขายเพียงแค่ขาตั้งร่ม หรือร่มสนาม เรายังผลิตร่มทุกชนิด ทั้ง ร่มตอนเดียว ร่มพับ ร่มกอล์ฟ ร่มกลับด้าน ร่มแม่ค้า ร่มชายหาด ร่มพรีเมี่ยม ร่มสกรีน ไม่มีขั้นต่ำในการผลิตร่ม 1 คันก็รับทำ


 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ สามารถศึกษา นโยบายความเป็นส่วนตัว และจัดการความเป็นส่วนตัว ได้ที่ปุ่ม ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยการเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณได้
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า